ساعت تبلیغاتی اختصاصی

ساعت تبلیغاتی اختصاصی ، از انواع ساعتهای رومیزی، مچی و ساعت دیواری میباشد که جهت نمایش و معرفی یک برند و کالا بوده و دارای شکل و اندازه اختصاصی متناسب با شرکت مورد نظر میباشد.

هر یک از شرکتها، کارخانه ها، موسسات و مراکز دارای برند و نام و نشانی میباشند که میتوانند بوسیله نمایش آنها به صورت اختصاصی بر روی ساعت دیواری، مچی و رومیزی، به معرفی و فروش محصولات خود سرعت ببخشند.


ساعت تبلیغاتی اختصاصی رومیزی


از انواع ساعتهای تبلیغاتی، ساعتهای رومیزی هستند که میتوانند هدیه ای مناسب جهت ارائه به افراد خاصی با شغلهای متعدد و مختلف باشند. ساعتهای رومیزی به دلیل ظاهر خاصی که دارد، میتواند به صورت نماد و لوگوی یک شرکت طراحی شده و برای استفاده روی میز طراحی گردد. اشکال اختصاصی که میتواند به ساعت افزوده شود و یا بر طراحی اصلی ساعت تأثیرگذار باشد، در نمایش برند نقش مهمی ایفا میکند.


ساعت تبلیغاتی اختصاصی دیواری


برخی از ساعتهای دیواری با توجه به سلایق مختلف صاحبان برند، دارای شکلهای گوناگونی میباشند. تأثیر اشکال مختلف بر ساعت دیواری در نمایش کالا نقش مهمی دارد. کاربران ساعت تمایل دارند، جهت مشاهده زمان به ساعتی نگاه کنند که دارای تنوع در تولید باشد. در صورتی که ساعت به صورت اختصاصی جهت تبلیغ آماده شود، نیاز بسیاری از علاقه مندان به تنوع و زیبایی را رفع مینماید.


نتیجه گیری:
با توجه به اینکه سازمانها، شرکتها و موسسات دارای برند و نمادی مشخص میباشند، میتوان نام شرکت و برند و نماد آن را به صورتی طراحی نمود که بر روی ساعت قرار گیرد یا شکل کلی ساعت در جهت نمایش برند، تغییر نماید. متقاضیان تبلیغ با سلایق مختلفی که دارند و نیز مشاوره با کارشناسان تبلیغ در موسسات تبلیغاتی، میتوانند محصولی جالب، جذاب و مورد توجه را به مخاطبین ارائه نموده و نظر مشتریان را به کالای تبلیغ شده جلب نمایند.