فروش ساعت تبلیغاتی

فروش ساعت تبلیغاتی ، از فعالیتهای مهم موسسات تبلیغاتی میباشد که در زمینه ساعتهای تبلیغاتی در انواع آنها، نمونه های خاص و مورد رضایت مشتری را طراحی و تولید مینماید.

ساعت تبلیغاتی دیواری ارزان

ساعت تبلیغاتی دیواری ارزان ، ساعتی است که از نوع دیواری بوده و با هدف تبلیغات به کاربران مشخصی هدیه داده میشود.

 ساعت تبلیغاتی کاربردی

ساعت تبلیغاتی کاربردی ، شامل انواع ساعتهایی است که علاوه بر کاربرد نمایش ساعت و زمان، دارای کاربردهای مختلف دیگری نیز میباشد.